Account Manager ARCHITECT@WORK

In English
En Français

Commercieel talent (m/v/x) voor ARCHITECT@WORK met sterke talenkennis: Nederlands/Frans & Engels of Nederlands/Frans & Italiaans

Je bent een geboren verkoper met een zwak voor design en architectuur. Mensen aanspreken, connecties leggen en relaties uitbouwen. Je bent een sociaal dier en commercieel wonder in één persoon. Wil je resultaten boeken in een omvangrijk bedrijf met de juiste drive voor het totaalevent ARCHITECT@WORK?

Stel je dan kandidaat voor Account Manager bij Kortrijk Xpo. Je gaat aan de slag als de partner voor (nieuwe) klanten – een beursspecialist steeds op zoek naar een win-win. Je leidt alle activiteiten in goede banen en timmert aan stevige relaties met toekomst.

[ Jouw rol ]

Als Account Manager werk je nauw samen met de Exhibition Manager. Je staat garant voor de commerciële uitbouw van klantenrelaties en gaat actief op zoek naar exposanten voor het totaalevent ARCHITECT@WORK. Je gidst klanten van a tot z naar geslaagde activiteiten en legt straffe resultaten op tafel. Kortom, jij bent de onmisbare sleutel naar een succesvolle samenwerking.

 • Je bouwt de klantenportefeuille uit met persoonlijk en telefonisch contact en staat in voor de follow-up.
 • Je streeft ernaar om de verkoopobjectieven te behalen.
 • Je schrijft klantgerichte en beklijvende communicatie.
 • Je begeleidt uiterst professioneel de selectiecomités.
 • Je steekt een handje toe voor, tijdens en na de beursdagen.

[ Jouw profiel ]

Je bent een charismatisch persoon met sterke commerciële skills, die graag vertoeft in de wereld van design en architectuur. Altijd bereid om nieuwe exposanten te overtuigen, zowel op papier als in het echte leven. Je combineert professionele knowhow met een klant- en resultaatgerichte aanpak en krijgt complimenten voor je inleving en doorzettingsvermogen.  

 • Je hebt een diploma in sales of 3 jaar relevante ervaring.
 • Je bent meertalig en spreekt vloeiend 2 talen: Nederlands/Frans & Engels of Nederlands/Frans & Italiaans 
 • Je bent een harde werker die zowel zelfstandig als in team floreert.
 • Je bent stressbestendig en stelt je flexibel op.
 • Je bent bereid om een aantal weken per jaar mee te reizen naar het buitenland.

[ Wat krijg je bij Kortrijk Xpo? ]

Je tekent een voltijds contract en kunt rekenen op een sterk salarispakket met extralegale voordelen. Als Xpozaan krijg je alle ruimte om verder (door) te groeien met opleidingen. Maar bovenal, je komt thuis in een dynamische organisatie met een open en informele bedrijfscultuur, waar mensen centraal staan.

[ Stel je kandidaat ]

Account Manager, dat zie je wel zitten? Solliciteer nu en word een Xpozaan!

Solliciteer nu voor deze functie »
Velden met * zijn verplicht.

Voer je telefoonnummer in zonder landcode of spaties (bv. 0470123456).

Toegestane bestandsformaten: .doc, .docx, .pdf, .otf. Max. 15MB.

Toegestane bestandsformaten: .doc, .docx, .pdf, .otf. Max. 15MB.

Kortrijk XPO verzamelt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (GDPR), de door u verstrekte persoonlijke gegevens (naam, contactgegevens, bankrekeningnummer, opleidingen, diploma, gegevens opgenomen in het cv, ….).

Wij gebruiken deze gegevens om uw sollicitatie te verwerken en u binnen onze onderneming in contact te brengen met (potentiële) vacaturehouders.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Voor het geval u niet zou weerhouden worden voor job waarvoor u heeft gesolliciteerd en enkel indien u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming verleent bewaren wij de door u verstrekte persoonlijke gegevens tot één jaar na de beëindiging van de sollicitatieprocedure.

U kan uw toestemming hiervoor geven door het onderstaande vakje aan te kruisen.

U kan Kortrijk XPO op ieder moment verzoeken uw gegevens te verwijderen, te wijzigen of uw toestemming voor het bewaren intrekken. Meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en uw rechten vindt u in ons Privacybeleid.
Kortrijk Xpo gaat steeds vertrouwelijk en discreet met je gegevens om.

Good luck, see you soon!

Vragen over deze functie? Bel naar Dominique Ameloot 056 24 11 11 of stuur een mail naar hr@kortrijkxpo.com


Commercial talent (m/f/x) for ARCHITECT@WORK near-native in Dutch & French or Dutch/French & Italian

You are a natural born salesperson with a strong affinity for architecture and design. Approaching people, making connections, networking and developing customer relationships is second nature to you. You are a people person and a commercial talent.
You are determined to reach targets for our event concept ARCHITECT@WORK and have got the right drive?

Then apply for the position of Account Manager at Kortrijk Xpo. You will be the ultimate point of reference and partner for (new) customers – a trade fair specialist always looking for a win-win situation. You will push decision towards the right direction and build solid long-term relationships.

[ Your role ]

As an Account Manager, you work closely with the Exhibition Manager. You are responsible for establishing and nurturing customer relations and actively seek out exhibitors for our event concept ARCHITECT@WORK. You lead your customers the way towards becoming an exhibitor. In short, you present them the key to success while reporting us excellent results.

 • You expand the customer portfolio through personal and telephone contact and are responsible for strict follow-up.
 • You strive to achieve sales targets.
 • You write customer-oriented and persuasive communication.
 • You provide highly professional guidance during all meetings with our external judging panels.
 • You are on site to assist during build up, event open days and pull out.

[ Your profile ]

You have a charismatic personality and strong commercial skills, you enjoy working in the world of architecture and design. Always ready to convince new exhibitors, both online and in real life.

You combine your professional know-how with a result oriented approach and see things from a customer’s perspective. People admire you for your empathy and perseverance.  

 • You have a sales related degree or at least 3 years of relevant experience.
 • You are multilingual and (near-)native in Dutch & French or Ductch/French & Italian
 • You are a hard worker who thrives both independently and in a team.
 • You are stress resistant and flexible.
 • You are willing to travel abroad a few weeks per year.

[ What does Kortrijk Xpo offer you? ]

You sign a full time contract and can count on an attractive salary package with extra-legal benefits. As an ‘Xpozaan’ you will get all the space you need for personal growth through training. But above all, your new ‘home’ is a dynamic organisation with an open and informal corporate culture where people are key.

[ Apply now]

Are you our next Account Manager? Apply now and become part of the Kortrijk Xpo Team!

Apply now for this position »
Velden met * zijn verplicht.

Enter your phone number without a country code or spaces (e.g., 0470123456).

Allowed file formats: .doc, .docx, .pdf, .otf. Max. 15MB.

Allowed file formats: .doc, .docx, .pdf, .otf. Max. 15MB.

Kortrijk Xpo, as controller within the meaning of the General Data Protection Regulation (GDPR), collects the personal data you provide (name, contact details, bank account number, education, diploma, information included in the CV…).
We use these data to process your job application and to link you with current and potential openings within our enterprise.
In any case, we will retain your data for up to four weeks after the end of the application procedure.
If you are not be selected for the job for which you applied, and only if you give us your explicit consent, we will keep the personal data you provide for up to one year after the end of the job application procedure.
You can consent to this by ticking the box below.
You can request Kortrijk Xpo at any time to erase or change your data, or withdraw your consent for storage. More information about the processing of your personal data and your rights can be found in our Privacy Policy.
Kortrijk Xpo will always handle your data with confidentiality and discretion.

Good luck, see you soon!

Vragen over deze functie? Bel naar Dominique Ameloot 056 24 11 11 of stuur een mail naar hr@kortrijkxpo.com


Un talent commercial (m/v/x) avec de solides compétences linguistiques en Néerlandais & Français ou Néerlandais/Français & Italien, au service de nos événements ARCHITECT@WORK

Vous êtes un(e) vendeur(se) né(e) et êtes intéressé(e) par le design et l’architecture. Vous savez nouer des contacts, établir des liens et créer des relations. Vous êtes social(e) et avez des talents commerciaux. Vous voulez obtenir des résultats au sein d’une belle entreprise avec, pour motivation, la réussite de l’événement global ARCHITECT@WORK ?

Posez votre candidature pour le poste d’Account Manager à Kortrijk Xpo. Vous serez le partenaire des (nouveaux) clients – un spécialiste des salons professionnels visant l’obtention d’une situation gagnant-gagnant. Vous dirigerez toutes les actions commerciales de façon judicieuse et établirez de solides relations pour l’avenir.

[ Votre mission]

En tant qu’Account Manager, vous travaillez en étroite collaboration avec l’Exhibition Manager. Vous garantissez le développement des relations commerciales avec les clients et recherchez activement des exposants pour l’événement global ARCHITECT@WORK. Vous guidez les clients du début jusqu’à la fin pour une réussite de leurs actions et présentez d’excellents résultats. En bref, vous êtes la clé de voûte d’une collaboration réussie.

 • Vous élargissez le portefeuille de clients par des contacts personnels et téléphoniques et êtes responsable du suivi.
 • Vous vous efforcez d’atteindre les objectifs de vente.
 • Vous établissez une communication axée sur le client et convaincante.
 • Vous fournissez des conseils très professionnels aux comités de sélection.
 • Vous aidez l’équipe avant, pendant et après les jours de salon.

[ Votre profil ]

Vous êtes une personne charismatique, dotée de solides compétences commerciales, qui aime évoluer dans le monde du design et de l’architecture. Toujours prêt(e) à convaincre de nouveaux exposants, tant sur papier que dans la réalité. Vous combinez un savoir-faire professionnel avec une approche axée sur le client et les résultats, et vous recevez des félicitations pour votre empathie et votre persévérance.  

 • Vous avez un diplôme en vente ou 3 ans d’expérience dans ce domaine.
 • Vous êtes multilingue et parlez couramment le néerlandais & le français ou le néerlandais/le français & l’italien
 • Vous êtes un(e) travailleur(se) acharné(e) qui s’épanouit aussi bien de manière autonome qu’en équipe.
 • Vous êtes résistant(e) au stress et flexible.
 • Vous êtes disposé(e) à voyager à l’étranger quelques semaines par an.

[ Qu’obtenez vous de Kortrijk Xpo? ]

Vous signez un contrat à durée indéterminée et pouvez compter sur une rémunération salariale globale intéressante composée d’avantages extralégaux. En tant qu’Xpozaan (salarié(e) de Kortrijk Xpo), vous avez tout l’espace nécessaire pour vous développer grâce à de la formation. Mais surtout, vous rejoignez une organisation dynamique, avec une culture d’entreprise ouverte et informelle, où l’individu est positionné de façon centrale.

[ Posez votre candidature]

Account Manager, cela vous dit ? Si oui, postulez de suite et devenez Xpozaan ! Envoyez votre CV et lettre de motivation à Dominique Ameloot, hr@kortrijkxpo.com.

Apply now for this position »
Velden met * zijn verplicht.

Enter your phone number without a country code or spaces (e.g., 0470123456).

Allowed file formats: .doc, .docx, .pdf, .otf. Max. 15MB.

Allowed file formats: .doc, .docx, .pdf, .otf. Max. 15MB.

Kortrijk Xpo, as controller within the meaning of the General Data Protection Regulation (GDPR), collects the personal data you provide (name, contact details, bank account number, education, diploma, information included in the CV…).
We use these data to process your job application and to link you with current and potential openings within our enterprise.
In any case, we will retain your data for up to four weeks after the end of the application procedure.
If you are not be selected for the job for which you applied, and only if you give us your explicit consent, we will keep the personal data you provide for up to one year after the end of the job application procedure.
You can consent to this by ticking the box below.
You can request Kortrijk Xpo at any time to erase or change your data, or withdraw your consent for storage. More information about the processing of your personal data and your rights can be found in our Privacy Policy.
Kortrijk Xpo will always handle your data with confidentiality and discretion.

Bonne chance et qui sait… à bientôt !

Des questions sur ce poste ? Appelez Dominique Ameloot au 056 24 11 11 ou écrivez-lui à l’adresse hr@kortrijkxpo.com.

Back to top button